• Svenska
  • Dansk
  • Norsk Bokmål
  • English
Kost och Näringsdata

Datorprogram för näringsberäkning

Kostkoll (äldre program som inte uppdateras)

Kostkoll och kostkoll Max är program som enkelt beräknar näringen i den mat man äter och ställer det i relation till vad man behöver. Skillnaden mellan de båda programmen ligger i att i Kostkoll Max finns 50 näringsämnen att räkna med jämfört med 8 stycken och man kan göra beräkningar på sju dagar istället för tre.