• Svenska
  • Dansk
  • Norsk Bokmål
  • English
Kost och Näringsdata

Datorprogram för näringsberäkning

Uppdatera Dietist XP

Om du redan har Dietist XP installerat kan du uppdatera ditt program, uppdateringen kräver lösenord.
Om du tecknat serviceavtal för 2014 får du lösenordet om du kontaktar Kost & Näringsdata.

För att uppdatera till senaste version (2014-03-07 klickar du nedan, kräver 2014 års lösenord.
Denna version innehåller Livsmedelsverkets databas (ca 2000 livsmedel) daterad 2013-10-04
DABAS (ca 13000 produkter, huvudsakligen dagligvaror) daterad 2013-10-14
Fabrikantdatabas (ca 1000 produkter, huvudsakligen nutritionssprodukter) daterad 2014-03-01
Näringsrekommendationer NNR2012.

Hämta uppdatering av DIETIST XP. Svensk version (Enbart svensk livsmedelstabell)

Hämta uppdatering av DIETIST XP. Dansk-Norsk-Svensk version (Danska-Norska-Svenska livsmedelstabeller)

OBS! Dietistprogrammet ska ej vara ingång då du uppdaterar, och det är viktigt att uppdateringen sker till den mapp där originalprogrammet installerades.
När du har uppdaterat kan du kolla att uppdateringen har installerats genom att klicka på Copyright upp i högra hörnet i Dietist XP, då ser du vilken version du har installerad.

Om programmet efter uppdatering endast visar kcal och kolhydrat (demoversion) beror det på att du inte installerat uppdateringen i den mapp där originalet ligger. Gör då om installationen och lägg den i samma mapp som originalet ligger.