• Svenska
  • Dansk
  • Norsk Bokmål
  • English
Kost och Näringsdata

Datorprogram för näringsberäkning

Dietist XP Pro

Dietist XP Pro är avsedd för yrkesmässigt bruk och används inom sjukhus, vårdcentraler, företag och utbildningar. Programmet installeras lokalt i en dator eller i ett lokalt nätverk. Man kan även köra programmet på ett USB minne och därmed flytta programmet mellan olika datorer.

Man beställer programmet genom att skicka ett beställningsmejl till info@kostdata.se. Som svar på beställningsmejlet får man ett mejl med instruktioner och en länk för att installera programmet. Om man inte själv ska installera programmet vidarebefordrar man mejlet till den som ska göra det, i regel IT-avdelningen. Programmet är lätt att installera, tre klick,  men inom landsting och företag brukar IT-avdelningen sköta installationen.

Dietist XP Pro uppdateras 3-4 gånger per år med nya livsmedelsregister. Tätast uppdateras registret som innehåller produkter från tillverkare av nutritionsprodukter, t.ex. Nestlé, Nutricia, Fresenius-Kabi, Vitaflo, Semper m.fl.  När nya produkter tillkommit skickar vi ut meddelande till användarna som sedan kan välja om de vill uppdatera programmet. Dietist XP Pro kostar 4000 kr per användare och i priset ingår ett års uppdateringar. Därefter kostar uppdatering 2000 kr per år, se vidare under Priser ovan. Uppdatering är frivillig, man kan alltid fortsätta använda programmet även om man inte uppdaterar.

När Dietist XP Pro används vid kostundersökningar bör man inte uppdatera eftersom man i regel vill jämföra kostregistreringar vid olika tidpunkter baserat på samma livsmedelsregister. I Dietist XP Pro finns funktioner för att skapa statistikunderlag för stora kostundersökningar.

I priset för Dietist XP Pro ingår mejl och telefonsupport. Normalt behövs ingen speciell utbildning för att använda Dietist XP Pro men i vissa fall kan det vara intressant med en diskussion/genomgång av programmet funktioner, t.ex.  i samband med en konferens. I regel deltar vi gärna vid sådana tillfällen utan extra kostnad utöver resekostnaden.