• Svenska
 • Dansk
 • Norsk Bokmål
 • English
Kost och Näringsdata

Datorprogram för näringsberäkning

Dietist XP (äldre program som inte uppdateras)

Dietist XP är ett fullvärdigt och professionellt verktyg för näringsberäkning avsett för PC-datorer med Windows som operativsystem. Programmet kan antingen installeras lokalt på en dator eller användas i intranät. Man kan även köra programmet från exempelvis ett usb-minne.

Dietist XP finns i flera utföranden. Dels en professionell betalvariant samt en gratisversion med begränsad funktionalitet. Dessutom finns det en specialvariant av programmet för personer med njursvikt.

 • Dietist XP använder livsmedelsdatabaser från Livsmedelsverket (drygt 2 000 livsmedel), DABAS (ca 13 000 dagligvaror) samt produkter från nutritionsföretag (ca 1 000).
 • Resultatet visas i tydliga stapel- och cirkeldiagram. Möjlighet att förstora/förminska diagrammen.
 • Flera olika sätt att ange normer, SNR, aktivitetsnormer, m.fl.
 • Mängder anges i vanliga hushållsenheter portion eller i gram.
 • Datorn väljer standard mängd, t.ex. 1 äpple om du inte anger annat.
 • Diagrammen visar antingen vad en måltid, hela dagen eller genomsnitt för perioden ger.
 • Livsmedlen anges i klartext. Du skriver t.e.x Bröd och datorn visar då vilka olika brödsorter som finns. Du markerar sort och hur många skivor du vill ha.
 • Varje beräkning kan omfatta upp till 21 dagar om vardera 9 måltider.
 • Du kan också ange klockslag när maten ätits och sedan få ett diagram som visar näringsintaget under dygnet.