• Svenska
  • Dansk
  • Norsk Bokmål
  • English
Kost og Ernæringsdata

Dataprogrammer for ernæringsberegning

Manual

Denne håndboken tar sikte på å gi en innføring i programmet. Det er mye mer funksjonalitet enn det som er beskrevet her. Den manuelle vil gradvis bli utvidet til slutt bli fullført.

1. Starte Dietist Net

Surfe til Kost og Ernæringsdatas nettsiden og klikker Dietist Net og deretter på den versjonen av programmet du ønsker å starte.

Du kan enten laste ned en installasjonsfil og installere Dietist Net på datamaskinen, eller du kan starte programmet ved å klikke på lenken “Start Dietist Net”

Hvis du bruker det siste alternativet, må du ha Java installert på din datamaskin. Java er en programvareplattform som Dietist Net må ha for å fungere. I det siste alternativet, er Java inkludert i installasjonen, og du trenger ikke å bry seg om hvorvidt du har Java eller ikke. Funksjonelt, spiller det ingen rolle hvilket alternativ du velger. Det finnes tilfeller der du må bruke “Start Dietist Net” for at programmet skal fungere. Det avhenger av hvordan nettverket datamaskinen er koblet til er konfigurert.

Det krever ikke administratorrettigheter for å installere programmet på datamaskinen, og når installasjonen er fullført, starter Dietist Net som alle andre program på datamaskinen din. På en Mac, derfra plassert deg det (montøren antyder skrivebordet) og på Windows fra programmenyen (det ikke vil bli opprettet en snarvei på skrivebordet).

Når programmet startes, vil du se et skjermbilde for pålogging hvor du fyller inn dine kontodetaljer (i den frie versjonen du velge hvilket språk som skal brukes).

null  null

Hvis du har startet programmet ved å klikke på “Start Dietist Net” linken, det vil si at du ikke har valgt installasjon alternativet, så kan du velge å opprette snarvei til Dietist Net ved å sjekke boksen nedenfor passordfeltet.

2. Begynne å bruke programmet

null

Det er en liten blå knapp med et spørsmålstegn for hver funksjon i programmet null. Hvis du klikker på disse det vil åpne opp en hjelp vindu hvor funksjonen er forklart.

 

2.1 Grunnleggende innstillinger for en ernæringsberegning

I utgangspunktet er det tre komponenter som styrer ernæringsberegninger:

  • Norm: angir hvor mye av de næringsstoffene som du bør spise.
  • Måltidsfordeling: angir hvor mye av en dag med inntak av mat som skal leveres i hvert måltid
  • Næringsmidler: næringsmidler i hvert måltid

Programmet beregner hvor mye av hvert næringsstoff du spiser i et måltid og deretter sammenligner dette til andelen av normen for næringsstoffer at måltidet fordelingen indikerer.

Et eksempel: En frokost inneholder 100 enheter av næringsstoff X. Normen sier at du bør spise 400 enheter av næringsstoff X på en dag. Måltidsfordeling viser at 25% av dagene matinntak bør allokeres til frokost. Du har da spist den normaliserte verdien av næringsstoff for frokost.

 

2.1.1 Sette opp normen

Klikk på “Normer” og deretter “Velg standardnorm”.

Velg normen i samsvar med den personen som beregningen utføres for, og klikk deretter på “Lagre”. Du kan velge å ha ulike normer for ulike dager.
null

2.1.2 Sette opp måltidsfordelingen

Klikk på “Beregninger” og deretter “Måltidsfordeling”.

Angi prosentandelen av næringsinntaket avledet fra de respektive måltid og deretter “Lagre”. Du kan velge å ha en annen måltidsfordelingen for ulike dager.

Man kan lett se dele et måltid har av måltidene for dagen ved å holde musepekeren over et måltid knappen.

2.2 Legge til næringsmidler til ernæringsberegningen

2.2.1 Velge måltid og dag

Når Dietist Net starter frokost dag 1 er valgt. Endre måltid ved å klikke måltidet knapper og rullegardinmenyen for dager.
null

Du kan legge inn informasjon om dagen ved å klikke på knappen merket “Dag”.

null

2.2.2 Valg av næringsmidlerdatabaser

Marker næringsmidler databaser for å søke ut næringsmidler fra.

 

2.2.3 Søk etter næringsmidler

Du søke etter matvarer ved å skrive inn noen bokstaver i navnet på mat, for eksempel melk. Programmet viser alle matvarer som inneholder ordet melk. Først er mat som begynner med melk, fulgt, i alfabetisk rekkefølge, matvarer med ordet melk i deres navn, som for eksempel helmelk. Du kan begrense antall alternativer ved å skrive inn to ord, f.eks “app ju” for å få akkurat de matvarene som inneholder begge bokstavkombinasjoner, for eksempel appelsinjuice.

Når du har funnet den matvaren du leter etter og dobbeltklikk på den for å sende den til måltidet. Du kan også markere den ønskede næringsmidler og trykk på “Enter”-tasten, dra maten til måltidet, eller trykk på knappen “Legg til”.

2.2.4 Kvantitet, enheter, gram og pris / kg

Du kan enten bruke pilene eller skriver du inn antall enheter av næringsmiddel.

 

Velg enhet.

 

Du kan enten bruke pilene eller skriver du inn antall gram av næringsmiddel.

 

Hvis du ønsker å prise funksjonaliteten i programmet, aktivere du at under Arkiv -> Innstillinger. Deretter kan du fylle i prisingen slik at du enkelt budsjett måltider.

2.3 Diagrammer mm

2.3.1 Stolpediagram

Stolpediagram for måltid

Resultatet vises i form av grafer og tall. Hver linje i næringsmidler listen har sin egen farge, og i stolpediagram kan du se hvilket bidrag hver mat gir til de ulike næringsstoffene. I tabellen nedenfor kan du se for eksempel ost, blå linjen, som gir rikelig med protein og fett. Når man har nådd 100% mark det betyr at måltidet har gitt så mye av det næringsstoffet som normen foreskriver.

Stolpediagram for dag

Fargeskalaen vil endre seg dersom du velger å vise stolpediagram for en hel dag. Fargene vil da indikere hvilke måltider som gir hva.

Stolpediagram for dager

Fargeskalaen vil endre seg dersom du velger å vise stolpediagram for alle dager. Fargene vil da indikere hvilke dager som gir hva.

Manglende verdier

Hvis du bruker et produkt som ikke er fullt erklært knappen “Vis Manglende verdier” vil bli rød. Hvis du klikker på knappen kan du bestemme hvilke næringsmidler og hvilke næringsstoffer som mangler informasjon.

2.3.2 Energisirkler

I energisirkeldiagrammet kan du se både den reelle og den ideelle energi distribusjon i henhold til valgt standard.

2.3.3 Tiddiagram

Hvis du setter et tidsstempel for måltider du kan se hvordan ulike næringsstoffer er fordelt over hele dagen.

I tiden diagrammet, det er overpriset funksjonalitet for insulin dosering forslag og blod sukker kontroll.

2.4 Energiberegning

Energibehovet kan beregnes på forskjellige måter. Normer angir gjennomsnittlig energibehov for en aldersgruppe. Du kan endre energien normen ved å klikke på knappen “Energy” som vist nedenfor.

Aktiviteter

Du kan beregne energibehov basert på aktiviteter. Diagrammet nedenfor viser den grunnleggende forutsetning med mørk grønn farge og den energien som trengs for aktiviteter med lys grønn farge. Den røde linjen viser den energien som dagens mat gir.

Angi ønsket energiforbruk

Du angir den totale energien og deretter hvordan du vil at den skal fordeles mellom energi-leverandører, inkludert fiber, men ikke alkohol.

Harris Benedict Equation

Man kan bruke Harris Benedict Equation for beregning av energibehov.

Mifflin-St Jeor Equation

Man kan bruke Mifflin-St Jeor Equation for beregning av energibehov.

Personlig, BMI

2.5 Lagre, åpne og sende beregninger

2.5.1 Lagre beregninger

Du lagrer du en beregning ved å klikke Beregninger -> Lagre

Hvis beregningen er tidligere ikke er lagret, vil programmet ønsker å lagre beregning med et navn og for en klient. Hvis du bruker gratis eller gruppen versjoner av programmet, er det bare ett navn du må oppgi beregningen. Du kan også lagre beregningen for en eksisterende klient.

2.5.2 Åpne beregninger

Å åpne en tidligere lagret beregning klikk Beregninger -> Åpne.

Velg kunden som har beregningen. Marker beregningen. Trykk på Åpne. I den frie og gruppe versjoner av programmet bruker ikke klienter.

2.5.3 Send beregninger

For å sende en beregning, klikk på Beregninger -> Send beregninger. For å sende en beregning, må du ha fått mottakerens brukernavn i Dietist Net Pro. I stedet for brukernavnet, kan du bruke en sekssifret kode som er unik for hver bruker. Du finner din personlige kode til Dietist Net Pro under File -> Preferences.
Brukere av den frie versjonen av programmet kan enkelt sende mat dagbøker til dietetiker / ernæringsfysiolog.

I Dietist Net Pro markere deg som klient beregningen er under, merk beregningen, fyll i mottakerens brukernavn og trykk på Send.

 

I den frie og gruppe versjoner av programvaren ser det litt annerledes. Du merker beregningen skal sendes, fyll i mottakerens brukernavn (eller kode), og din kontaktinformasjon.

Når noen sender deg en beregning, kan du åpne den som enhver annen beregning. De innsendte beregningene er merket med “(innsendt)”.